Som persones que somien amb una societat més justa

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de persones en exclusió social, implicant la societat d'acolliment en el procés d'integració.

Ens dirigim a persones sense llar, refugiades, sol·licitants d’asil i joves migrants. El futbol és per nosaltres una eina integradora i emancipadora.

La nostra visió és la d’una societat més justa i cohesionada, on totes les persones tenen oportunitats per desenvolupar el seu potencial i viure dignament.

Coneix el nostre Gran Equip!

Res de tot això no seria possible sense un gran equip de voluntaris i voluntaries treballant en conjunt. Som un grup de persones amb ganes d’impulsar el canvi que volem veure al món.

Altres persones que han passat per SSB:

Audrey De Paepe, Xavi Orts, Michelle Borgström, Kanke, Teo Glikson, Jorge Larena Castejón, Pau, Sergi Rovira, Artur Guarenzi, Jules Plaquevent, Julia Juez, Ana Puit, Carles Roche, Alejandra Estrada, Elisa Michelangeli, Antti Roha, Ben Hunter, Lisa Brinkmann, Pilar Suárez, Charles Pintat, Joan Esteve, Vanina Rodriguez, Elise Rottreau, Paulo López  i molts més.

La transparència, abans de res

Sabem que la transparència i la confiança són pilars fonamentals per a la construcció de vincles sòlids i duradors. És per això que fem pública la nostra memòria d’activitats + econòmica.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

Col·labora ara

Cada euro donat ens ajuda moltíssim a seguir creixent.